Luftsportens forbund – NLF

NLF eller Norges Luftsportforbund er en organisasjon som samler flere ulike sporter under én paraply. Forbundet er medlem både av NIF, det vil si Norges Idrettsforbund, og den norske olympiske komité. Den internasjonale tilknytningen er hos FAI, som er den internasjonale føderasjonen for luftsportforbund.

Betegnelsen luftsport favner etter hvert ganske vidt. Den inkluderer både flyvning, som konkurranser med seilfly, mikro-fly, eller motorfly; forskjellige former for gliding/hopping som fallskjermhopping, paragliding, basehopping, og hanggliding; og dessuten både modell-fly og ballongflyging.paragliding-751359_960_720

Det første forbundet som kan regnes som en forløper til NLF var Norsk Luftseiladsforening, stiftet allerede i 1909, altså for mer enn 100 år siden! Da var det bare seks år siden bemannede fly med bensinmotor tok av fra bakken for første gang. Senere ble NL slått sammen med Norsk Aero Klubb, stiftet i 1928 i kjølvannet av Lindberghs flyvning over Atlanteren. Betegnelsen NLF ble ikke tatt i bruk før i 1971, og omfattet da bare grenene fallskjermhopping og seilflyging, og noe senere hanggliding og paragliding. I motsetning til andre typer flyging var disse idrettene allerede opptatt i Norges Idrettsforbund. Det var først på 2000-tallet, at sammensmeltingen av disse sammenslutningene ble fullbrakt.

Formålet til NLF er å fremme luftsporten i Norge, og dernest selvfølgelig også å representere den norske luftsporten i internasjonale konkurranser og fora. Noen av de grunnleggende verdiene i organisasjonen er at idrettsutøvelse skal være preget av glede og sporty holdninger, fellesskap, og stor vekt på helse, miljø, og sikkerhet. Organisasjonen er preget av norsk kultur i den forstand at demokrati, likhet, og dugnadsånd står sentralt. For de som styrer organisasjonen er det derfor viktig at de må være lojale til og følge opp det Luftsporttinget vedtar. NLF jobber mye med å forbedre vilkårene for å drive luftsport i Norge, særlig gjennom å sikre luftrom og å gi informasjon om sikkerhetsrutiner.