Luftsport og miljø

Klimaendringer og global oppvarming er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor, dersom man skal tro forskerne og FNs klimapanel. At flyvning gjerne blir knyttet til utslipp av forskjellige gasser, herunder CO2 og andre såkalte gasser, har gitt en noe dalende goodwill i store deler av den vestlige verdens befolkning for luftsport de siste årene. De som er aktive innenfor flymiljøet i Norge gjør imidlertid det de kan for å at luftsporten skal bli oppfattet som miljøvennlig, hensynsfull, og fremtidsrettet. Det arbeides grundig og systematisk for at luftsportens ulike idretter skal seIMG_4325-1024x682s på som positive bidrag til samfunnet og utviklingen av sunne idealer i befolkningen, inkludert også på miljøsiden.

Det er selvfølgelig ikke nok bare å jobbe med PR, man må også ta ansvar for å redusere den påvirkningen luftsport har på miljøet. Det innebærer å ta miljøet på alvor, dokumentere hvor liten virkningen av luftsport egentlig er, og kommunisere dette til bredere lag av befolkningen og til beslutningstagere og opinionsledere innenfor både politikk, media, og idrettsbevegelse. Man må jobbe med å få økt oppmerksomheten og bevisstheten om dette ute i klubbene og hos den enkelte utøver. Det er viktig at enkeltpersoner ikke skader idrettens omdømme med å fremvise en nonchalant holdning til påståtte miljøtrusler.

I tillegg til utslippene av karbondioksid og andre såkalte klimagasser er det også andre potensielle effekter av flyvning og luftsport på miljøet. Det gjelder for eksempel bly, som slippes ut i naturen når man flyr fordi det er til stede i flyenes drivstoff. I motsetning til for bil finnes det ikke noe blyfritt alternativ for den som driver med luftsport. Videre mener noen at luftsport skaper støy, uroer dyr i naturen, potensielt gjør skade på planter og økosystemer, ødelegger dyrket mark, har negative effekter i utmarka, osv., osv. Mange av disse bekymringene er nok sterkt overdrevne, men det er viktig at man likevel tar dem på alvor for å beskytte sportens omdømme.