Brødrene Wright – reisen til verdens første flyvning I

I 1896 var avisene i USA fulle av nyheter om ulike forsøk på å bygge fly som var tyngre enn luft, noe menneskeheten inntil den gang ennå ikke hadde greid å få til. Sykkelreparatørene Wilbur og Orville Wright merket seg at de enkle flyene man hadde forsøkt å bygge, ikke hadde noen brukbar styring, eller andre CkcI3McXIAAdn95kontrollfunksjoner. Med utgangspunkt i sin kunnskap om sykler, begynte de å tenke over hvordan en pilot kunne greie å styre et fly gjennom luften. De begynte å gruble mer og mer på dette, og i 1899 kom Wilbur frem til et forholdsvis enkelt system som kunne brukes til å vri vingene på et fly slik at det kunne rulle mot høyre eller venstre. Denne konstruksjon testet brødrene med en serie glidefly.

Selv om brødrene var fra Ohio langt inne i USA fant de det best å gjennomføre sine forsøk ved kysten, nærmere bestemt ved Kitty Hawk i delstaten North Carolina. Ved Atlanterhavets kyst var det nemlig sterke vindstrømmer som hjalp disse glideflyene opp i luften, og myk sand som kunne ta i mot dem når de krasjlandet. De første forsøkene med slike glidefly kom i 1900, men de første par årene gikk det ikke slik brødrene hadde håpet. Flyene kom ikke opp i luften som planlagt, og styringen var heller ikke så presis som man skulle ønske. Brødrene bestemte seg for å bygge en vindtunnel og prøve og feile seg frem til den beste formen på flyets vinger. Det var disse praktiske forsøkene som hjalp dem å bygge et mer aerodynamisk glidefly med god lift.

Nå som flyet hadde fått den riktige konstruksjonen, gjaldt det først og fremst å få kontroll på styringen. Mot slutten av 1902 hadde de greid å få til et glidefly med tre forskjellige ror som ga den presise styringen i alle dimensjoner som de hadde vært ute etter. Dette ga grunn til optimisme for 1903.